Wij zijn een woongemeenschap voor 45-plussers. De maximumleeftijd om hier te komen wonen is 70 jaar. Rekening houdend met een wachttijd kun je je tot 68 jaar aanmelden. Natuurlijk kun je, als je hier eenmaal woont, deel blijven uitmaken van de woongemeenschap zolang je wilt.

De procedure

Als je bij ons wilt komen wonen, ontvangen we graag een uitgebreide motivatie. We maken dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek met twee bewoners. Als dat van beide kanten bevalt, komt er een kennismaking met de hele groep.

Dan begint de kennismakingsperiode, waarin je je verder kunt verdiepen in wie wij zijn en hoe wij wonen. En waarin wij jou kunnen leren kennen. Na ongeveer een half jaar besluit je of je inderdaad bij ons wilt komen wonen. Als het antwoord daarop ‘ja’ is, en als wij ook vinden dat wij ‘bij elkaar passen’, word je kandidaat-lid.

Zodra er een woning vrij komt, bekijkt de woongemeenschap wie van de kandidaat-leden bovenaan de lijst staat, waarbij we ook kijken of er specifieke redenen zijn waarom iemand juist op dat moment het best past. Die persoon wordt uitgenodigd om het appartement te bekijken. Als je het appartement wilt, dragen wij je voor aan de woningcorporatie.

Wil je het appartement niet, dan bieden wij het aan de volgende kandidaat aan. Bij het vrijkomen van een volgende woning, volgt dezelfde procedure. Je kunt dus een woning afwijzen en opnieuw in aanmerking komen voor de volgende vrijkomende woning.

Het zijn sociale huurwoningen van woningcorporatie De Alliantie, dus daar zijn voorwaarden aan verbonden. Huren zijn maximaal 720 euro exclusief servicekosten en verenigingsbijdrage (prijspeil 2020). Vooral de inkomenseisen zijn goed om te weten. Als je voldoet aan deze voorwaarden, krijg je een huurcontract aangeboden.